Doelstelling

Onze doelstelling en de ca. 650 leden:  

Onze vereniging heeft zich tot doel gesteld: het behoud en het conserveren van oude geluidsapparatuur en geluidsdragers. Moet dat niet zijn : Onze vereniging heeft zich tot doel gesteld: het behoud en het uitwisselen van kennis over oude geluidsapparatuur en geluidsdragers.

Gedacht moet worden aan met name 78-toerenplaten, wasrollen, magneetbanden, maar zeker ook in toenemende mate vinyl.

Het accent qua interesse van het merendeel van onze leden ligt bij de muziek en de bijbehorende geluidsdragers van ca. 1900 tot ca. 1960, ruwweg de produktieperiode van de 78-toerenplaat.

X

Right Click

Helaas mag u niets van onze website downloaden.