Vereniging en doel

Verenigingsdoelstelling:

Onze vereniging heeft zich tot doel gesteld: het behoud en het uitwisselen van kennis over oude geluidsapparatuur en geluidsdragers.

Gedacht moet worden aan met name 78-toerenplaten, wasrollen, magneetbanden, maar zeker ook in toenemende mate vinyl.

Het accent qua interesse van het merendeel van onze leden ligt bij de muziek, bijbehorende geluidsdragers en de afspeelapparatuur van ca. 1900 tot ca. 1960, ruwweg de produktieperiode van de 78-toerenplaat.

 

Back to Top