Beiderbecke, Bix

Bix

Leon "Bix" Beiderbecke (10 maart 1903 - 6 augustus 1931), Cornettist en tijdgenoot van Louis Armstrong

Er bestaat onduidelijkheid over de de naam Bix. Leon zou als tweede voornaam Bismark hebben gehad, vernoemd naar zijn vader (die Bix als bijnaam had) en de bijnaam zou van vader op zoon zijn overgegaan.

Bix was, net als Louis Armstrong een groot vernieuwer van de Jazz. In de 193 editie van het XYZ der muziek worden de heren in één overzicht gezet als twee van de: 'allergrootste improviseerende Jazzsolisten"

Verder stelt men dat de Jazz de kinderschoenen, onder meer aan de hand van Beiderbecke, definitief ontgroeit getuige het volgend citaat:

'De Jazzmuziek der negers had inmiddels, ook onder invloed van blanke Jazzmusici, haar evenwicht gevonden, haar volwaardigheidspunt bereikt. Zoo werd de Jazzmuziek toen ‘meerderjarig’. De gramofoonopname van ‘Singin' the Blues’ (Parl. R. 1838) door Frank Trumbauer (den besten blanken altsaxophonist) en zijn orkest (w.o. Bix Beiderbecke en de gitarist Ed Lang †) heeft volgens Panassié in 1927 de bloeiperiode der moderne Jazzmuziek ingeluid'.

In "De Hollandsche revue", jaargang 41 - 1936 nummer 1 vraagt men zich af:  'wie na Armstong de grootste trompettist is als we de helaas te vroeg gestorven Bix Beiderbecke buiten beschouwing laten'. (men komt tot de conclusie dat die titel dan Joe Oliver ten deel zou moeten vallen.)

Beiderbecke speelde op onnavolgbare wijze zijn soli en blies de traditionele "Dixieland Jazz" een nieuw leven in. Dit overigens in orkesten die er in de kritieken niet altijd zonder kleerscheuren van af kwamen.

Dr. H.R. Rookmaker schrijft in  zijn boek Jazz - Blues - Spirituals (1960) het volgende over het orkest van Paul Whiteman, waar Bix in speelde:

'Wie nu ook nog eens de opnamen van deze band luistert, staat voor een raadsel hoe deze legende ooit tot stand is gekomen'...(Dit over de uitvinding van de Jazz)...'de meest vervelende zielloze dansmuziek, soms in precieueze arrangementen gespeeld, die echter de situatie niet kunnen redden. Een enkele maal een paar maten muziek - dan horen we bijv. Bix Beiderbecke, de begaafde blanke cornettist, die in dit grote orkest zijn laatste jaren in wanhoop en verveling doorbracht'.

Deze muzikant die aan de bakermat van de moderne Jazz staat heeft op vele historisch belangrijke opnamen zijn opwachting gemaakt.

 

Artikelen in De Weergever:

tot op heden nog geen

 

Discografie (externe site)

 

Muziek (Log-in benodigd)

 

Terug naar de index

Back to Top